Home » Over de VThB

Contact

Over de VThB

Geschiedenis VThB

Op 2 oktober 1947 werd opgericht de Vereniging van Seminarie- en Kloosterbibliotheken (VSKB) door pater Jan Daniël Bakker s.s.s. ter bevordering van de samenwerking van bibliothecarissen van seminaries en kloosters.
In 1974 werd de VSKB opengesteld voor niet-katholieken en omgevormd tot de Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat (VTB, later VThB). Het doel werd omschreven als: “behartiging van de belangen van het theologisch en godsdienstwetenschappelijk bibliotheekwezen en het kerkelijk boekenbezit door middel van samenwerking, zowel nationaal als internationaal”.

Bestuur:

Drs. Geert Harmanny, voorzitter

Drs. Marian Papavoine, penningmeester

Hans de Jong, secretaris