Home » Artikelen geplaatst door Susanne van Rijn

Auteursarchief: Susanne van Rijn

Nieuw: Beth Bulletin

In juli 2023 publiceerde onze moederorganisatie Bibliothèques Européennes de Théologie het eerste nummer van haar nieuwe tijdschrift BETH Bulletin: European Theological Librarianship. De artikelen zijn open access beschikbaar via https://bethbulletin.eu/.

Deze eerste editie staat in het teken van de presentaties die zijn gegeven tijdens de jubileumconferentie in de abdij van Rolduc in september 2022.

Publicatie BETH

Onze moederorganisatie Bibliothèques Européennes de Théologie (BETH) bestond in 2022 vijftig jaar. Beth is een overkoepelende bibliotheekorganisatie die tot doel heeft kennisuitwisseling en samenwerking tot stand te brengen bij haar meer dan 1500 leden, bestaande uit theologische, kerkelijke en religieuze bibliotheken op het Europese continent.

Ter gelegenheid van het lustrum publiceerde Brill het vuistdikke Theological Libraries and Library Associations in Europe. A Festschrift on the Occasion of the 50th Anniversary of BETH. De artikelen beschrijven hoe theologische bibliotheken zijn geconfronteerd met secularisatie en religieus pluralisme, en hoe revolutionaire technologische ontwikkelingen niet alleen belangrijke uitdagingen met zich meebrachten, maar ook juist onverwachte mogelijkheden voor kennisoverdracht en digitalisering. De feestbundel laat zien hoe Europese theologische bibliotheken uitdagingen hebben aangepakt door hun taak opnieuw te definiëren, door de vernieuwing van het wetenschappelijk bibliotheekwezen te omarmen en door internationaal te netwerken.

Het boek is Open Access te downloaden, en dus voor een ieder vrij te lezen.

Lustrum VThB 31 okt 2017

VERENIGING VOOR HET THEOLOGISCH BIBLIOTHECARIAAT 1947-2017

De Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat vierde op 31 oktober 2017 haar zeventigjarige bestaan.

Op 2 oktober 1947 werd op initiatief van oud-verzetsman Pater Jan Daniel Bakker de Vereniging van Seminarie- en Kloosterbibliotheken (VSKB) opgericht. Zij stelde zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de bibliothecarissen van seminaries en kloosters. In 1953 telde de vereniging 101 leden. Zij organiseerde vakcursussen, beheerde een – later ook internationale – bestelcentrale om voor de leden zo voordelig mogelijk buitenlandse boeken aan te schaffen en organiseerde een systeem voor het delen van titelbeschrijvingen.

In 1974 werd de VSKB opengesteld voor niet-katholieken en omgevormd tot de Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat (VThB). Het doel van de vereniging, de “behartiging van de belangen van het theologisch en godsdienstwetenschappelijk bibliotheekwezen en het kerkelijk boekenbezit door middel van samenwerking, zowel nationaal als internationaal”, is nog even actueel als bij haar oprichting. Inmiddels is de VThB een belangrijk knooppunt van vakbibliotheken van universiteiten, theologische opleidingen, seminaries en specialistische studiecentra. Een apart onderdeel daarvan is de Werkgroep Abdijbibliotheken (WAB), waarin klooster- en abdijbibliotheken zich verenigd hebben.

De VThB is ook op Europees niveau actief door deelname aan de European Theological Libraries (BETH-Bibliothèques Européennes de Théologie), een vereniging van Europese zusterorganisaties.

Haar zeventigjarig bestaan vierde de VThB met leden, oud-leden en belangstellenden op de plaats van haar ontstaan: Nijmegen. Frans Hoppenbrouwers, biograaf van Jan Daniel Bakker, opende de middag met een schets van zijn leven en werk voor het katholieke bibliotheeknetwerk. Cultuur- en kerkhistoricus Peter Nissen gaf een uiteenzetting over de ontwikkeling van de katholieke theologie in relatie tot theologische bibliotheken. George Harinck, Directeur Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, besloot de middag met een voordracht over de Protestantse bibliotheken en hun relatie met de opleidingen theologie.

De lezingen van deze dag zijn gepubliceerd in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 2019, nr 1.

Programma:

13.30-14.00 Ontvangst van oud-leden en belangstellenden met koffie en thee

14.00-14.15 Welkomstwoord door drs. Geert Harmanny, voorzitter VThB

14.15-14.45 Drs. Frans Hoppenbrouwers over leven en werk van pater Bakker voor de VSKB

14.45-15.30 Prof. Dr. Peter Nissen over de ontwikkeling van de katholieke theologie in relatie tot de Theologische bibliotheken in Nederland

15.30-16.15 Prof. Dr. George Harinck, Directeur Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) over de recente geschiedenis van de protestantse bibliotheken in Nederland

16.15-16.30 Afsluiting

16.30-17.30 Borrel met hapjes