Home » Uncategorized » Boeken voor theologische bibliotheken

Boeken voor theologische bibliotheken

De laatste jaren is een heel aantal boeken open access gepubliceerd voor (beginnende) medewerkers van theologische bibliotheken of bibliotheken met een theologische collectie. Hieronder een (niet-compleet) overzicht.

The Theological Librarian’s Handbook

Deze open access serie wordt uitgegeven door de American Theological Library Association (ATLA) en is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers die geen professionele opleiding hebben gevolgd en werkzaam zijn in een theologische bibliotheek. Tot nog toe zijn er vier delen gepubliceerd: Introduction to Theological Libraries, Administration in Theological Libraries, Collection Development in Theological Libraries en Preservation of Collections in Theological Libraries.

Digital Humanities and Libraries and Archives in Religious Studies: An Introduction

Anderson C. Digital Humanities and Libraries and Archives in Religious Studies: An Introduction. Berlin, Boston: De Gruyter; 2022. https://doi.org/10.1515/9783110536539

Het doel van deze bundel is een overzicht te geven van hoe theologische bibliotheken en archieven digital humanities kunnen ondersteunen. Onderwerpen zijn onder andere het cureren van datacollecties, het uitvoeren van stilometrische analyses van religieuze teksten en het onderwijzen van digital humanities aan studenten theologie en religiestudies.

Supporting the changing needs of Research Practices of Religious Studies Scholars

Cooper, Danielle M., et al., Supporting the Changing Research Practices of Religious Studies Scholars. Ithaka S+R. Ithaka S+R. 8 February 2017. https://doi.org/10.18665/sr.294119

Rapport van Ithaka S+R over de behoefte aan onderzoeksondersteuning vanuit bibliotheken van onderzoekers binnen religiestudies.

Information Literacy and Theological Librarianship: Theory & Praxis

Bobby Smiley, Information Literacy and Theological Librarianship: Theory & Praxis, ATLA Open Press 2019. https://doi.org/10.31046/atlaopenpress.33

Praktische voorbeelden voor het geven van informatievaardigheden aan studenten theologie en religiestudies.